feestvereniging
de maeyebeam

Terpdorp Beetgum

Beetgum

Langs de oude Middelseedijk (Alddyk) ligt het rustieke terpdorp Beetgum. Van verre is de spits van de in 1671 gebouwde Hervormde Kerk te zien. Deze prachtig gerestaureerde kerk vormt het centrum van het dorp en is gebouwd op de top van de terp.

Waar de naam Beetgum, Bade-hiem, precies vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is het de woonplaats van Bade, een vooraanstaand persoon uit de Terpentijd, en harren 'woonplek van Bade en de zijnen' of 'Bades-hiem terrein'.

Eigenlijk bestaat Beetgum uit de 2 terpendorpen Besse en Beetgum. Het 754 inwoners tellende dorp is in het verleden door zijn ligging continu beïnvloed door de veranderingen van het Bildtland en heeft zich destijds ontwikkeld van havenplaats tot een sterk agrarisch georiënteerd dorp.

In de hedendaagse tijd kun je de kenmerken uit het verleden nog goed terugvinden. De fraai gerestaureerde woningen en boerderijen op en rondom de terp geven het dorp zijn rustieke uitstraling. Door allerlei ontwikkelingen in de land- en tuinbouw heeft het dorp de laatste jaren haar agrarische oriëntatie grotendeels verloren. Door haar gunstige ligging ten opzichte van Leeuwarden (10 km) wonen er nu voornamelijk forensen van de stad.

Samen met de omringende dorpen Beetgumermolen en Engelum beschikt Beetgum over de volgende voorzieningen: basisscholen, sportvelden, een rijk verenigingsleven, middenstand en horecagelegenheden.

Per 01-01-2008 heeft Beetgum 798 inwoners.

Voor meer informatie zie: www.bitgum.nl.

(bron: http://www.menaldumadeel.nl)