feestvereniging
de maeyebeam

Engelum

Engelum

Engelum is een klein dorp met een rijke geschiedenis. Uit opgravingen is gebleken dat hier ver voor de geboorte van Christus al bewoners waren. Er zijn onder andere scherven gevonden uit de Romeinse tijd. Engelum is waarschijnlijk gesticht door de Angelen en de Saksen en door andere volken uit Noordwest Duitsland. Deze waren op doorreis om de kustgebieden van Engeland te veroveren. Dit is terug te vinden in de naam, want in 1335 vind je Engelum nog geschreven als 'Anglum'.

Tegenwoordig is Engelum een dorp met iets meer dan 400 inwoners en met een bloeiend verenigingsleven. Er is onder andere een mooie speeltuin voor de kleintjes en een prachtig dorpshuis, waar de verenigingen hun activiteiten kunnen houden. Voor Engelum geldt dus eigenlijk de slogan: 'Groot geworden door klein te blijven!'

Per 01-01-2008 heeft Engelum 401 inwoners.

Voor meer informatie zie: www.engelum.com.

(bron: http://www.menaldumadeel.nl)